Склотекстоліт електротехнічний - це шаруватий матеріал, отриманий методом гарячого пресування склотканин, просочених термореактивною сполукою на основі сумісних епоксидної та фенолформальдегідної смоли. 

Задайте питання

Склотекстоліт

Cклотекстоліт СТЕФ призначений для роботи на повітрі в умовах нормальної відносної вологості навколишнього середовища при напрузі понад 1000В та частоті струму 50 Гц, а також для роботи на повітрі в умовах підвищеної вологості навколишнього середовища (93+2)%, при температурі (40+2)° При напрузі до 1000В і частоті струму 50 Гц. Висока механічна міцність та електрична стабільність дозволяють проводити механічну обробку матеріалу та використовувати його для конструкційних деталей електрообладнання. Довготривала допустима робоча температура від -65°С до +155°С.

Склотекстоліт СТЕФ-1: виготовляється завтовшки від 0,5мм до 50мм. Має ті ж властивості, що і СТЕФ, але має більш однорідну дрібну внутрішню і поверхневу структуру, що дозволяє виготовляти з нього дрібні деталі електроустаткування. Довготривала допустима робоча температура від -65°С до +155°С

Склотекстоліт СТЕФ-У: для роботи на повітрі в умовах нормальної відносної вологості при (15-35) °С 45-75 % та напрузі 1000 В, частоті струму 50 Гц та підвищеній вологості при (93+2) % температурі (40+2) °С при напрузі до 1000 В та частоті струму 50 Гц.

Фізико-механічні та електричні властивості склотекстоліту:

Найменування показниківод.вим.СТЕФСТЕФ-1СТЕФ-УСТ-ЕТФСТЕБ
Руйнівна напруга при згинанні перпендикулярно шарам, не меншеМПа350350350350350
Руйнівна напруга при розтягуванні, не меншеМПа220220220220220
Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 1*106Гц після кондиціонування в умовах 24ч/23°С/ 
Дистильована вода, не більше
0,040,040,040,04
Ударна в'язкість за Шарпі на зразках з надрізом, не меншеКДж/м25050505050
Питомий об'ємний електричний опір після кондиціонування в умовах 24ч/23°С/93%, не менше для листів товщиною до 8,0 мм.Ом*м1*10101*10101*10101*10101*1010
Пробивна напруга паралельно шарам (однохвилинне перевірочне випробування) в умовах М (90°С), трансформаторна олія, не меншекВ3535353535
Клас нагрівостійкостіс155155155180140